WvOC - Wijk en Aalburg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem van Oranje College locatie Wijk en Aalburg is een nevenvestiging waar circa 600 leerlingen leren en werken in een kleurrijk schoolgebouw. De school begeleidt leerlingen op weg naar volwassenheid. De school is daarbij een proeftuin waar geleerd wordt verantwoorde keuzes te maken vanuit een Messiaans perspectief.

Dit schoolgebouw is een leef- en werkplaats voor jongeren tussen 12-17 jaar. In het gebouw is ook de bibliotheek Aalburg en het ROC Da Vinci College gehuisvest. Leerlingen kunnen tijdens schooltijden werken in de mediatheek, bibliotheek en binnen de praktijkafdelingen Techniek en Verzorging. Na hun VMBO-opleiding kunnen leerlingen doorstromen naar het MBO; en dat alles onder één dak. Juist de kleinschaligheid van deze locatie geeft leerlingen structuur en rust.

Voor de omgeving willen we betekenisvol zijn door:
- te investeren in Vakcollege
- ons te richten op een goede doorstroom naar het MBO
- instroompunt havo tot en met klas 3 te blijven aanbieden
- in VMBO T het programma Business aan te bieden om aan te sluiten bij de economische bedrijvigheid van de omgeving
- samenwerking te zoeken met bedrijven in de omgeving

Contactgegevens

Wilt u meedenken hoe we ons in de omgeving nog sterker kunnen profileren en heeft u ideeën over ons onderwijs en de wijze waarop wij werken en leven in onze school?  
Neem dan contact op met:

Mevr. A.K. (Lida) Spuijbroek- Maijers (locatiedirecteur)
Perzikstraat 7
4261 KC  Wijk en Aalburg

T  0416-691722
info@wvoranje.nl
Website: http://pr.het-willem.nl

 

Deelnemende scholen

PO Scholen

 

VO Scholen

 
 
Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool

Waalwijk
Daltonschool SBO De Leilinde

Daltonschool SBO De Leilinde

Oudheusden
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Waalwijk
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Wijk en Aalburg
ISK Wereldschool

ISK Wereldschool

Waalwijk